Please fill this field
Jan HUITEMA Jan HUITEMA
Jan HUITEMA

Fractie Renew Europe

Lid

Nederland - Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (Nederland)

Geboortedatum : , Makkinga

Home Jan HUITEMA

Lid

ENVI
Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
D-US
Delegatie voor de betrekkingen met de Verenigde Staten

Plaatsvervanger

AGRI
Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling
PECH
Commissie visserij
D-BR
Delegatie voor de betrekkingen met de Federale Republiek Brazilië

Laatste activiteiten

Een nieuwe strategie EU-Afrika (A9-0017/2021 - Chrysoula Zacharopoulou)

25-03-2021
Schriftelijke stemverklaringen

Stemverklaring EU-Africa Strategy. De VVD onderschrijft het belang van een versterkte samenwerking tussen de Europese Unie en het Afrikaanse continent. In dit rapport wordt terecht de aandacht gevestigd op gezamenlijke uitdagingen op belangrijke gebieden, zoals handel, klimaatverandering en veiligheid. Echter, de creatie van nieuwe eigen middelen om een verhoging van het ontwikkelingssamenwerkingsbudget te bekostigen, is iets waar de VVD niet achter kan staan. Eveneens wordt in het rapport een voorschot genomen op de inhoud van het wetsvoorstel voor Europese ketenverantwoordelijkheid, iets waar de VVD niet op vooruit wil lopen. Tenslotte deelt de VVD-delegatie het standpunt niet dat een EU-reddingsmissie op zee in de context van migratie civiel dient te zijn. De regie dient bij de autoriteiten te liggen. De VVD-delegatie heeft zich vanwege bovenstaande redenen onthouden van stemming op dit rapport.

Kinderrechten (B9-0164/2021)

11-03-2021
Schriftelijke stemverklaringen

Het Europees Parlement heeft middels een resolutie haar mening gegeven over de 'EU-strategie voor de rechten van het kind'. Deze strategie moet het kader vormen voor wat de EU doet om de rechten van het kind te bevorderen en beschermen. Als het gaat om rechten van kwetsbare kinderen en de bestrijding van geweld, vraagt het Europees Parlement in de ogen van de VVD terecht aandacht voor o.a. de aanpak van kindhuwelijken en de helaas nog steeds bestaande vreselijke praktijk - ook binnen de EU - van genitale verminking van jonge meisjes. Daarentegen roept het Europees Parlement lidstaten ook op om voor kinderen die zich op dit moment in bijvoorbeeld IS-kampen bevinden de terugkeer naar landen van herkomst te faciliteren. Derhalve heeft de VVD delegatie zich onthouden van stemming.

Een met de WTO verenigbaar EU-mechanisme voor koolstofcorrectie aan de grens (A9-0019/2021 - Yannick Jadot)

10-03-2021
Schriftelijke stemverklaringen

VVD is voor een Europese CO2-grensheffing om oneerlijke concurrentie op mondiaal niveau te voorkomen. Een betrouwbare en transparante wijze van CO2-calculatie is hierbij van belang. Deze heffing kan echter niet gebruikt worden als Europese belastinginkomsten. Daarom heeft VVD zich onthouden op de eindstem van het initiatief-rapport van het Europees Parlement op Carbon Border Adjustment Mechanism.

Jan HUITEMA
Jan HUITEMA

op EP NEWSHUB

Compensatie voor vissers door #Brexit moet gebaseerd worden op objectieve criteria en niet op politieke spelletjes, zoals nu dreigt te gebeuren onder druk van sommige landen. Grotere afhankelijkheid = grotere impact = meer hulp nodig! https://t.co/dPjD3GPA4C 

RT @FD_Nieuws: Eindeloos kibbelen over verdeling van stroppenpot voor de brexit https://t.co/FOoynflW1w 

Contact

Bruxelles

Strasbourg