Please fill this field
Jan HUITEMA Jan HUITEMA
Jan HUITEMA

Fractie Renew Europe

Lid

Nederland - Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (Nederland)

Geboortedatum : , Makkinga

Home Jan HUITEMA

Lid

ENVI
Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
D-US
Delegatie voor de betrekkingen met de Verenigde Staten

Plaatsvervanger

AGRI
Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling
PECH
Commissie visserij
D-BR
Delegatie voor de betrekkingen met de Federale Republiek Brazilië

Laatste activiteiten

Duurzame corporate governance (A9-0240/2020 - Pascal Durand)

17-12-2020
Schriftelijke stemverklaringen

De VVD-delegatie ziet de herziening van de Richtlijn Niet-Financiële Verslaggeving (RNFV) als een kans om transparantie over de impact van bedrijven op onze leefomgeving te vergroten en tegelijkertijd hun administratieve lasten te verlagen. Het initiatiefrapport gaat echter verder dan dat, bijvoorbeeld door belanghebbenden vergaande inspraakrechten in de bedrijfsvoering te geven en de verwijzing naar vrouwenquota in het voorstel. De voorgestelde maatregelen riskeren de administratieve druk voor bedrijven juist te vergroten, maar solide bewijs voor de effectiviteit van die maatregelen ontbreekt. De VVD kan het rapport daarom niet steunen.

Kwaliteit van voor menselijke consumptie bestemd water - Tenuitvoerlegging van de EU-waterwetgeving (debat)

15-12-2020 P9_CRE-PROV(2020)12-15(2-030-0000)
Bijdragen aan plenaire debatten

Contact

Bruxelles

Strasbourg