Jan HUITEMA : Home 

Lid 

Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid 
Delegatie voor de betrekkingen met de Verenigde Staten 

Plaatsvervanger 

Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling 
Commissie visserij 
Delegatie voor de betrekkingen met de Federale Republiek Brazilië 

Laatste activiteiten 

Begrotingsprocedure 2020: gemeenschappelijk ontwerp (A9-0035/2019 - Monika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial)  
 
Schriftelijke stemverklaringen 

Contact