Generoso
ANDRIA

Parlementaire vraag/vragen - 5de zittingsperiode Generoso ANDRIA

Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat kunnen worden ingediend door een commissie, een fractie of ten minste 5% van de leden van het Parlement. De adressaten zijn de andere EU-instellingen. De Conferentie van voorzitters beslist of, en in welke volgorde, de vragen op de definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergadering worden ingeschreven. Artikel 128

Birma

13-01-2004 E-0099/2004 Commissie

Handel in katten- en hondenbont

01-04-2003 E-1145/2003 Commissie

Handel in bedorven producten tussen lidstaten

19-11-2002 E-3259/2002 Commissie

Community of Democracies

11-10-2002 O-0076/2002 Commissie

Community of Democracies

11-10-2002 O-0075/2002 Raad

Milieueffect van de vuilstortplaats La Marca

17-04-2002 E-1054/2002 Commissie

Landbouw in Capaccio Paestum

09-01-2001 E-4057/2000 Commissie

Overstroming in Cervinara

07-12-2000 E-3820/2000 Commissie

Hoge-snelheidsspoorlijnen

10-11-2000 E-3507/2000 Commissie

Verbouw van suikerbieten

07-11-2000 E-3436/2000 Commissie

Infibulatie in de Europese Unie

20-10-2000 E-3231/2000 Raad