José GUSMÃO : Home 

Ondervoorzitter 

Commissie economische en monetaire zaken 

Lid 

Delegatie voor de betrekkingen met de Verenigde Staten 

Plaatsvervanger 

Commissie werkgelegenheid en sociale zaken 

Laatste activiteiten 

Buitenlandse inmenging in verkiezingen en desinformatie in nationale en Europese democratische processen (B9-0108/2019, B9-0111/2019) PT  
 
Schriftelijke stemverklaringen 
Meerjarig financieel kader 2021-2027 en eigen middelen: tijd om de verwachtingen van de burger in te lossen (B9-0110/2019, B9-0112/2019, B9-0113/2019) PT  
 
Schriftelijke stemverklaringen 
Werkgelegenheids- en sociaal beleid in het eurogebied (A9-0016/2019 - Yana Toom) PT  
 
Schriftelijke stemverklaringen 
José GUSMÃO  
José GUSMÃO 

op EP NEWSHUB

Contact