Jeroen LENAERS : Home 

Ondervoorzitter 

Delegatie voor de betrekkingen met de Masjraklanden 

Lid 

Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken 
Delegatie in de Parlementaire Vergadering van de Unie voor het Middellandse Zeegebied 

Plaatsvervanger 

Begrotingscommissie 
Commissie begrotingscontrole 
Commissie werkgelegenheid en sociale zaken 
Delegatie in de Paritaire Parlementaire Vergadering ACS-EU 

Laatste activiteiten 

Contact