Please fill this field
Valdemar TOMAŠEVSKI Valdemar TOMAŠEVSKI
Valdemar TOMAŠEVSKI

Fractie Europese Conservatieven en Hervormers

Lid van het bureau

Litouwen - Lietuvos lenkų rinkimų akcija – Krikščioniškų šeimų sąjunga (Litouwen)

Geboortedatum : , Vilnius

Home Valdemar TOMAŠEVSKI

Ondervoorzitter

D-BY
Delegatie voor de betrekkingen met Belarus

Lid

REGI
Commissie regionale ontwikkeling
DEPA
Delegatie in de Parlementaire Vergadering Euronest

Plaatsvervanger

DEVE
Commissie ontwikkelingssamenwerking
DROI
Subcommissie mensenrechten

Laatste activiteiten

70e verjaardag van de Schumanverklaring (debat) LT

14-05-2020 P9_CRE-PROV(2020)05-14(2-094-0000)
Bijdragen aan plenaire debatten

Overeenkomst tussen de EU en Belarus inzake de versoepeling van de afgifte van visa (A9-0090/2020 - Ondřej Kovařík) LT

13-05-2020
Schriftelijke stemverklaringen

Pone Pirmininke,
Aš palaikiau sprendimą dėl supaprastinto vizų režimo tarp Europos Sąjungos ir Baltarusijos sudarymo. Kaip Europos Parlamento Delegacijos ryšiams su Baltarusija pirmininko pavaduotojas, laikau šį sprendimą geru ir būtinu žingsniu gerinant tarpusavio santykius. Šiandien Parlamento priimtame susitarime įvedama, abipusiškumo pagrindu supaprastinti vizų ne ilgesniam kaip 90 dienų buvimo laikotarpiui išdavimo tvarką Sąjungos ir Baltarusijos piliečiams. Be to, nuo vizos mokesčio bus atleidžiami vaikai iki 12 metų, neįgalieji, artimi giminaičiai gyvenantys abipus sienos bei oficialių delegacijų nariai. Tvarka susijusi su dokumentų, reikalingų patvirtinti kelionės tikslą ,pristatymu taip pat buvo supaprastinta vizų prašymą pateikiantiems asmenims, tarp kitko artimiems giminaičiams, verslininkams, žurnalistams, pradinės ir vidurinės mokyklos moksleiviams, studentams ir asmenims dalyvaujantiems mokslo, kultūros ir sporto renginiuose. Tai gera žinia Lietuvos piliečių požiūriu, ypač Vilniaus krašto gyventojams. Tai svarbu ne tik dėl tiesioginės Lietuvos ir Baltarusijos kaimynystės, bet ir dėl to, kad daugybė Vilniaus krašto, padalinto valstybių siena, gyventojų turi giminaičių kitoje sienos pusėje. Vizų režimo supaprastinimas tikrai palengvins šeimos ryšius abipus sienos.

Gecoördineerde EU-maatregelen om de COVID-19-pandemie en de gevolgen ervan te bestrijden LT

17-04-2020
Schriftelijke stemverklaringen

Pone Pirmininke,
palaikiau balsavime skubos procedūrą šiuo klausimu - nenumatytoms išlaidoms skirto rezervo mobilizavimas 2020 m., užtikrinantis pagalbą valstybėms narėms nepaprastųjų situacijų metu reaguojant į COVID-19 pandemiją. Šiandien Komisija pateikė taisomojo biudžeto projektą, kuriame numatyti įsipareigojimų asignavimų padidinimas piliečių saugumui ir parama nepaprastosios padėties metu Sąjungos teritorijoje. Šios veiklos tikslas yra teisingas. Esmė tame, kad reiktų padėti valstybėms narėms sušvelninti pandemijos padarinius ir suteikti papildomą finansavimą ES civilinės saugos mechanizmui, kad būtų sudarytos palankesnės sąlygos didesnio masto atsargų kaupimui ir reikiamų išteklių paskirstymo visoje Europoje koordinavimui. Didelis ir plataus masto poveikis visuomenės sveikatai jau atsirado tose valstybėse narėse, kurias labiausiai paveikė pandemija, ir tos valstybės tampa vis pažeidžiamesnės kai pandemija tampa vis rimtesnė daugelyje valstybių narių. Šio iššūkio mastas ir apimtis reikalauja veiksmingos Sąjungos reakcijos į pandemijos sukeliamus humanitarinius padarinius Sąjungoje, susijusius su visuomenės sveikata. Ir tam Sąjunga turi skirti papildomų finansinių išteklių.

Contact

Bruxelles

Strasbourg