Yannick JADOT : Home 

Lid 

Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid 

Plaatsvervanger 

Commissie internationale handel 

Laatste activiteiten 

Welkomstwoord FR  
- P9_CRE-PROV(2019)11-27(3-098-0000)  
Bijdragen aan plenaire debatten 

Contact