Peter JAHR : Home 

Lid 

Commissie regionale ontwikkeling 
Commissie verzoekschriften 
Delegatie in de parlementaire samenwerkingscommissie EU-Rusland 

Plaatsvervanger 

Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling 
Delegatie in het Parlementair Associatiecomité EU-Oekraïne 
Delegatie in de Parlementaire Vergadering Euronest 

Laatste activiteiten 

Contact