Danuta Maria
HÜBNER

Opinions - as shadow rapporteur - 8e zittingsperiode Danuta Maria HÜBNER

Iedere fractie wijst voor een advies een schaduwrapporteur aan om de voortgang van het betrokken advies te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

ADVIES inzake de aanbevelingen aan de Commissie voor de onderhandelingen over het trans-Atlantisch handels- en investeringspartnerschap (TTIP)

27-03-2015 ECON_AD(2015)546785 PE546.785v02-00 ECON
Jeppe KOFOD