Please fill this field
Danuta Maria HÜBNER Danuta Maria HÜBNER
Danuta Maria HÜBNER

Fractie van de Europese Volkspartij (christendemocraten)

Lid

Polen - Platforma Obywatelska (Polen)

Geboortedatum : , Nisko

Verslag(en) - als schaduwrapporteur Danuta Maria HÜBNER

De fracties wijzen voor elk verslag een schaduwrapporteur aan in de bevoegde commissie om de voortgang van het betrokken verslag te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

VERSLAG over de bankenunie - jaarverslag 2019

26-02-2020 A9-0026/2020 PE643.187v02-00 ECON
Pedro MARQUES

Contact

Bruxelles

Strasbourg