Please fill this field
Elżbieta Katarzyna ŁUKACIJEWSKA Elżbieta Katarzyna ŁUKACIJEWSKA
Elżbieta Katarzyna ŁUKACIJEWSKA

Fractie van de Europese Volkspartij (christendemocraten)

Lid

Polen - Platforma Obywatelska (Polen)

Geboortedatum : , Jasło

Advies als rapporteur Elżbieta Katarzyna ŁUKACIJEWSKA

Commissies kunnen een advies uitbrengen over een verslag van de bevoegde commissie, waarin zij de elementen behandelen die onder hun bevoegdheid vallen. De rapporteurs voor advies zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met de schaduwrapporteurs voor advies. Artikel 56, artikel 57, bijlage VI van het Reglement

ADVIES inzake een strategie voor duurzame en slimme mobiliteit

15-07-2021 FEMM_AD(2021)691442 PE691.442v02-00 FEMM
Elżbieta Katarzyna ŁUKACIJEWSKA

ADVIES inzake het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2019, afdeling III - Commissie en uitvoerende agentschappen

01-02-2021 TRAN_AD(2021)660089 PE660.089v02-00 TRAN
Elżbieta Katarzyna ŁUKACIJEWSKA

Contact

Bruxelles

Strasbourg