Please fill this field
Elżbieta Katarzyna ŁUKACIJEWSKA Elżbieta Katarzyna ŁUKACIJEWSKA
Elżbieta Katarzyna ŁUKACIJEWSKA

Fractie van de Europese Volkspartij (christendemocraten)

Lid

Polen - Platforma Obywatelska (Polen)

Geboortedatum : , Jasło

Opinions - as shadow rapporteur Elżbieta Katarzyna ŁUKACIJEWSKA

Iedere fractie wijst voor een advies een schaduwrapporteur aan om de voortgang van het betrokken advies te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

ADVIES inzake de gevolgen van klimaatverandering voor kwetsbare bevolkingsgroepen in ontwikkelingslanden

02-10-2020 FEMM_AD(2020)650432 PE650.432v02-00 FEMM
Alice KUHNKE

ADVIES inzake het geneesmiddelentekort - manieren voor het aanpakken van een oprukkend probleem

11-06-2020 TRAN_AD(2020)650657 PE650.657v03-00 TRAN
Marco CAMPOMENOSI

Contact

Bruxelles

Strasbourg