Please fill this field
Elżbieta Katarzyna ŁUKACIJEWSKA Elżbieta Katarzyna ŁUKACIJEWSKA
Elżbieta Katarzyna ŁUKACIJEWSKA

Fractie van de Europese Volkspartij (christendemocraten)

Lid

Polen - Platforma Obywatelska (Polen)

Geboortedatum : , Jasło

Schriftelijke stemverklaringen Elżbieta Katarzyna ŁUKACIJEWSKA

Ieder lid kan een schriftelijke verklaring over zijn stem in de plenaire vergadering indienen. Artikel 194 van het Reglement

Tekort aan geneesmiddelen — hoe moet dit oprukkende probleem worden aangepakt? PL

17-09-2020

Niedobór leków to palący problem, który ujawnił się w Europie przy okazji pandemii COVID-19. Wynika on z dużego uzależnienia rynków europejskich od umieszczenia produkcji w krajach trzecich, takich jak Chiny czy Indie, ale również z szeregu utrudnień w prawidłowym funkcjonowaniu łańcucha dostaw, w tym przeszkód związanych z transportem produktów medycznych. W sprawozdaniu udało się zawrzeć wszystkie postulaty i poprawki zawarte w opinii TRAN, w tym te istotne dla pacjentów, bo to ich zdrowie jest najważniejsze. Mam nadzieję, że Komisja weźmie pod uwagę propozycje Parlamentu, np. stworzenie „zielonych pasów” dla najpotrzebniejszych produktów, ułatwienie transportu leków dla regionów górzystych i bardziej oddalonych czy zachęty dla koncernów, aby przeniosły produkcję do UE. Głosowałam za przyjęciem sprawozdania.

Een duurzame spoorwegmarkt naar aanleiding van de COVID-19-pandemie PL

17-09-2020

Głosowałam za przyjęciem rozporządzenia, które zmienia tymczasowe zasady pobierania opłat za korzystanie z infrastruktury kolejowej. Aby przeciwdziałać negatywnym skutkom gospodarczym pandemii COVID-19, przewoźnicy kolejowi mogą potrzebować dodatkowego wsparcia finansowego ze strony budżetu unijnego. Rozporządzenie wprowadza możliwość upoważnienia przez państwa członkowskie zarządców infrastruktury do obniżenia, zniesienia lub odroczenia uiszczania opłat za dostęp do infrastruktury kolejowej na czas określony, do dnia 31 grudnia 2020 r. Nie zapominajmy, że transport pasażerski, w tym kolejowy, ucierpiał podczas pandemii najbardziej.

Belang van Europees gedenken voor de toekomst van Europa (RC-B9-0097/2019, B9-0097/2019, B9-0098/2019, B9-0099/2019, B9-0100/2019) PL

19-09-2019

Historia uczy nas, że wolność nie jest nam dana raz na zawsze. Druga wojna światowa i niemieckie obozy zagłady są przykładem, do czego może prowadzić opętanie człowieka przez nienawiść. Nie wolno zapominać, że człowiek ten, Adolf Hitler, został wybrany przez naród niemiecki w demokratycznych wyborach i dochodził do władzy absolutnej przez propagowanie postaw nacjonalistycznych i ksenofobicznych, ale też przez powolne zmiany przepisów prawa i reformy.
Z bolesnej historii musimy wyciągnąć naukę na przyszłość. Brak reakcji na nietolerancję, nienawiść w przeszłości zaowocował Holokaustem i wybuchem najkrwawszego konfliktu zbrojnego i masowych mordach na Polakach, Żydach i innych narodach. Pamiętając o ofiarach, o tych wszystkich, którzy stracili życie w walce o wolność i niepodległość, zróbmy wszystko, aby to, co miało miejsce 80 lat temu, nigdy się nie powtórzyło. Jesteśmy to winni wszystkim ofiarom. Reagujmy, gdy widzimy zło, hejt – też w internecie – i dyskryminację w każdym wymiarze.

Contact

Bruxelles

Strasbourg