Peter van DALEN Peter van DALEN
Peter van DALEN

Fractie van de Europese Volkspartij (christendemocraten)

Lid

Nederland - ChristenUnie (Nederland)

Geboortedatum : , Zwijndrecht

Home Peter van DALEN

Lid

DSAS
Delegatie voor de betrekkingen met de Zuid-Aziatische landen

Plaatsvervanger

DMAS
Delegatie voor de betrekkingen met de Masjraklanden

Laatste activiteiten

Gelijkheid van mannen en vrouwen in de Europese Unie in 2018-2020 (A9-0315/2021 - Sandra Pereira)

15-12-2021
Schriftelijke stemverklaringen

Op de eindstem van het verslag van collega Pereira over “Gelijkheid van mannen en vrouwen in de Europese Unie in 2018-2020” heb ik mij onthouden. Er staan beslist goede paragrafen in het rapport over de gelijkheid van mannen en vrouwen in de EU, en daarom stem ik ook niet tegen. Echter, het is vooral aan de lidstaten de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen te verwezenlijken, dit is geen Europese competentie.
Voorts zijn er in het rapport meerdere paragrafen en overwegingen opgenomen over seksuele en reproductieve rechten (lees: abortus provocatus). Dat vind ik ongewenst: abortus moet waar dan ook voorkomen worden en ook dit is met name een taak van de afzonderlijke Europese landen.
Alles afwegende heb ik me daarom bij de eindstemming onthouden.

Gemeenschappelijk landbouwbeleid - steun voor de strategische plannen die de lidstaten opstellen en die uit het ELGF en het Elfpo worden gefinancierd (A8-0200/2019 - Peter Jahr)

23-11-2021
Schriftelijke stemverklaringen

Het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid is groener dan ooit tevoren. Alhoewel ik me vorig jaar nog onthield bij de stemming over een van de drie verslagen die samen het GLB vormen, stem ik deze keer voor alle drie.
Na ongeveer een jaar stemmen we wederom over het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB), ditmaal niet over duizenden amendementen, maar over het voorlopige akkoord over dit beleid dat tot stand is gekomen tussen het Europees Parlement, de Raad en de Europese Commissie.
Het GLB was dringend aan verandering toe, omdat het zorgde voor veel administratieve rompslomp, maar vooral omdat het huidige beleid niet voldoende deed aan milieu- en klimaatbescherming. Immers, ook de landbouwsector moet de Green Deal-doelen halen.
In de drie verslagen die deze week voorliggen, wordt duurzame landbouw gestimuleerd met het creëren van prikkels in plaats van overregulering. De EU beweegt zich dus eindelijk in de richting waar ik al langer voor pleit: boeren die duurzamer en groener produceren, moeten daar ook voor beloond worden. Daarnaast wordt nu – behalve in Nederland – ook in de rest van Europa de basis gelegd voor kringlooplandbouw. Er wordt steviger ingezet op lokale productie, de biodiversiteit wordt beter beschermd en jonge boeren krijgen meer steun.
In het nieuwe GLB worden ecologische maatregelen financieel beloond en dat is nog nooit eerder vertoond. Zo moet ten minste 35 % van alle financiering voor plattelandsontwikkeling worden gebruikt voor milieu- en klimaatmaatregelen, en 25 % van de subsidies om het inkomen van de boer aan te vullen moet worden toegewezen aan ecoregelingen. Het mooie is dat de lidstaten hier dus zelf een ruimer percentage van kunnen maken, waarbij ik verwacht dat dit ook gedaan zal worden. Dit resultaat is ambitieuzer dan wat de lidstaten in de Raad aanvankelijk wilden, en meer ook dan de Europese Commissie kon voorzien.
Een ander belangrijk punt is dat de regels van het nieuwe GLB op EU-niveau eenvoudiger worden. We krijgen hiermee eindelijk een betere administratie en minder bureaucratie voor de boeren.
Ik zag liever een nog ambitieuzer groen beleid, waarbij we tegelijkertijd onze voedselproductie ook op niveau houden, maar doordat bovenstaande punten behouden zijn gebleven tijdens de onderhandelingen tussen de drie EU-instellingen is het nieuwe GLB een stap in de goede richting en verdient het mijn voorstem.

Peter van DALEN
Peter van DALEN

op EP NEWSHUB

RT @Eurofractie: Het #China onder Xi is een #schurkenstaat waar o.a. #christenen geen leven hebben en waar op grote schaal #orgaanroof plaatsvindt. Europarlementariër ⁦@petervdalen⁩ pleit daarom voor een diplomatieke #boycot van de #Olympische #Winterspelen. https://t.co/0KhVjSnV1a  https://t.co/31PqLizX0o 

RT @TIME: The man Putin fears: an exclusive interview with Alexei Navalny, Russia's imprisoned dissident https://t.co/gOYnEqeOnF  https://t.co/zDdeKH7S7L 

RT @WilcoBoom: 🙄 Arme Oeigoeren. https://t.co/ilNQdATED0  via @NOS

Contact

Bruxelles

Parlement européen
Bât. ALTIERO SPINELLI
08E254
60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 Bruxelles/Brussel
Strasbourg

Parlement européen
Bât. LOUISE WEISS
T11149
1, avenue du Président Robert Schuman
CS 91024
F-67070 Strasbourg Cedex