Please fill this field
Enikő GYŐRI Enikő GYŐRI
Enikő GYŐRI

Fractie van de Europese Volkspartij (christendemocraten)

Lid

Hongarije - Fidesz-Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt (Hongarije)

Geboortedatum : , Budapest

Home Enikő GYŐRI

Lid

INTA
Commissie internationale handel
ECON
Commissie economische en monetaire zaken
DACP
Delegatie in de Paritaire Parlementaire Vergadering ACS-EU

Plaatsvervanger

D-MX
Delegatie in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-Mexico
DLAT
Delegatie in de Euro-Latijns-Amerikaanse Parlementaire Vergadering

Laatste activiteiten

Presentatie van het activiteitenprogramma van het Duitse voorzitterschap (debat) HU

08-07-2020 P9_CRE-PROV(2020)07-08(1-042-0000)
Bijdragen aan plenaire debatten

Oostelijk Partnerschap in de aanloop naar de top van juni 2020 (A9-0112/2020 - Petras Auštrevičius) HU

19-06-2020
Schriftelijke stemverklaringen

A keleti partnerség kiemelten fontos az Európai Uniónak. Ezért érdemi lépéseket kell tennie az EU-nak, hogy fenntartsa a keleti partnerségben érintett hat ország európai integrációs reformok iránti elkötelezettségét, ambiciózus ütemét, ösztönözze a demokrácia erősítését, a jogállamiság, az alapvető emberi és kisebbségi jogok tiszteletben tartását, a nemzetközi normákkal és joganyaggal összhangban.
A jelentés szövegébe a nemzeti kisebbségek jogaira vonatkozó javaslatainkat is befogadták, amelyek arra szólítják fel a keleti partnerországokat, hogy a választási jogszabályaik módosítása során teremtsenek egyenlő lehetőségeket valamennyi etnikai és nemzeti kisebbség képviseletére, továbbá biztosítsák az anyanyelven való tájékoztatáshoz és véleménynyilvánításhoz való jogokat, lépjenek fel az etnikai és nyelvi alapú gyűlöletbeszéd és megkülönböztetés minden formája ellen, és az etnikai és nemzeti kisebbségeket célzó álhírek és félretájékoztatás ellen. Ez kiemelten fontos a kárpátaljai magyarok szempontjából, hogy Ukrajna a reformfolyamatok végrehajtása során ne szűkítse a nemzeti kisebbségek, így a magyar közösség megszerzett jogait, egyenlő lehetőségeket biztosítson számukra a nyelvhasználat, érdekképviselet terén. Bár a jelentés bizonyos részeivel nem értek egyet, a fent nevezett okok miatt szavazatommal támogattam a jelentés elfogadását.

Contact

Bruxelles

Strasbourg