Milan
ZVER

Opinions - as shadow rapporteur - 7de zittingsperiode Milan ZVER

Iedere fractie wijst voor een advies een schaduwrapporteur aan om de voortgang van het betrokken advies te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

ADVIES over Europese samenwerking op het gebied van beroepsonderwijs en -opleiding ter ondersteuning van de Europa 2020-strategie

28-01-2011 CULT_AD(2011)450958 PE450.958v02-00 CULT
Maria BADIA i CUTCHET