Please fill this field
Milan ZVER Milan ZVER
Milan ZVER

Fractie van de Europese Volkspartij (christendemocraten)

Lid

Slovenië - Slovenska demokratska stranka (Slovenië)

Geboortedatum : , Ljubljana

Opinions - as shadow rapporteur Milan ZVER

Iedere fractie wijst voor een advies een schaduwrapporteur aan om de voortgang van het betrokken advies te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

ADVIES inzake het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende het Europees Jaar van de spoorwegen (2021)

17-07-2020 CULT_AD(2020)650707 PE650.707v02-00 CULT
Dace MELBĀRDE

Contact

Bruxelles

Strasbourg