Marta
ANDREASEN

Schriftelijke verklaringen (tot en met 16 januari 2017) - 7de zittingsperiode Marta ANDREASEN

**Dit instrument bestaat sinds 16 januari 2017 niet meer.** Een schriftelijke verklaring was een initiatief met betrekking tot een bepaalde EU-bevoegdheid, en kon door leden worden medeondertekend binnen een periode van drie maanden.

Schriftelijke verklaring over de bevordering van sociale inclusie en de bestrijding van alle vormen van discriminatie op de arbeidsmarkt

16-01-2014 P7_DCL(2014)0009 Vervallen
Salvador SEDÓ i ALABART Antonio CANCIAN Amelia ANDERSDOTTER Thomas MANN Phil BENNION Michael CASHMAN Ismail ERTUG Raimon OBIOLS Jacek PROTASIEWICZ Marta ANDREASEN Davor Ivo STIER
Datum bekendmaking : 16-01-2014
Vervaldatum : 16-04-2014
Aantal ondertekenaars : 75 - 17-04-2014

Schriftelijke verklaring over de schending van het eigendomsrecht door de Spaanse kustwet aan de Costa Brava (Catalonië, Spanje)

07-03-2011 P7_DCL(2011)0009 Vervallen
Ramon TREMOSA i BALCELLS Marta ANDREASEN Santiago FISAS AYXELÀ Oriol JUNQUERAS I VIES
Datum bekendmaking : 07-03-2011
Vervaldatum : 09-06-2011
Aantal ondertekenaars : 202 - 09-06-2011