Carmen
ROMERO LÓPEZ

Advies als rapporteur - 7de zittingsperiode Carmen ROMERO LÓPEZ

Commissies kunnen een advies uitbrengen over een verslag van de bevoegde commissie, waarin zij de elementen behandelen die onder hun bevoegdheid vallen. De rapporteurs voor advies zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met de schaduwrapporteurs voor advies. Artikel 56, artikel 57, bijlage VI van het Reglement

ADVIES over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende wederzijdse erkenning van beschermingsmaatregelen in burgerlijke zaken

17-01-2012 LIBE_AD(2012)473887 PE 473.887v04-00 LIBE
Carmen ROMERO LÓPEZ