Magdi Cristiano
ALLAM

Schriftelijke verklaringen (tot en met 16 januari 2017) - 7de zittingsperiode Magdi Cristiano ALLAM

**Dit instrument bestaat sinds 16 januari 2017 niet meer.** Een schriftelijke verklaring was een initiatief met betrekking tot een bepaalde EU-bevoegdheid, en kon door leden worden medeondertekend binnen een periode van drie maanden.

SCHRIFTELIJKE VERKLARING over de bescherming van het recht van minderjarige kinderen om een hechte band te onderhouden met beide ouders, ook indien deze al dan niet wettelijk gescheiden zijn

21-10-2013 P7_DCL(2013)0019 Vervallen
Matteo SALVINI Francesco Enrico SPERONI Cristiana MUSCARDINI Roberta ANGELILLI Viorica DĂNCILĂ Sergio Paolo Francesco SILVESTRIS Marco SCURRIA Magdi Cristiano ALLAM Lorenzo FONTANA Giancarlo SCOTTÀ Oreste ROSSI Mara BIZZOTTO Claudio MORGANTI Marlene MIZZI
Datum bekendmaking : 21-10-2013
Vervaldatum : 21-01-2014
Aantal ondertekenaars : 54 - 23-01-2014

SCHRIFTELIJKE VERKLARING over de bestrijding van zwangerschapsdiabetes

09-09-2013 P7_DCL(2013)0010 Vervallen
Rolandas PAKSAS Małgorzata HANDZLIK Marc TARABELLA Justina VITKAUSKAITE BERNARD Jaroslav PAŠKA Anna ROSBACH Juozas IMBRASAS Jolanta Emilia HIBNER Tadeusz CYMAŃSKI Magdi Cristiano ALLAM Claudio MORGANTI
Datum bekendmaking : 09-09-2013
Vervaldatum : 09-12-2013
Aantal ondertekenaars : 66 - 26-02-2014

SCHRIFTELIJKE VERKLARING over de noodzaak om de euro op te geven en de nationale munten opnieuw in te voeren

12-03-2012 P7_DCL(2012)0015 Vervallen
Mario BORGHEZIO Francesco Enrico SPERONI Philippe de VILLIERS Nigel FARAGE Magdi Cristiano ALLAM
Datum bekendmaking : 12-03-2012
Vervaldatum : 14-06-2012
Aantal ondertekenaars : 28 - 14-06-2012

SCHRIFTELIJKE VERKLARING over de vrijheid van het tonen op openbare plaatsen van religieuze symbolen die representatief zijn voor de cultuur en de identiteit van een volk

23-11-2009 P7_DCL(2009)0064 Vervallen
Sergio Paolo Francesco SILVESTRIS Mario MAURO Mario BORGHEZIO David Maria SASSOLI Magdi Cristiano ALLAM
Datum bekendmaking : 23-11-2009
Vervaldatum : 11-03-2010
Aantal ondertekenaars : 129 - 15-03-2010