Please fill this field
Magdi Cristiano ALLAM Magdi Cristiano ALLAM
Magdi Cristiano ALLAM
Italië

Geboortedatum : , Il Cairo

7de zittingsperiode Magdi Cristiano ALLAM

Fracties

 • 14-07-2009 / 13-12-2011 : Fractie van de Europese Volkspartij (christendemocraten) - Lid
 • 14-12-2011 / 26-01-2012 : Europa van vrijheid en democratie - Ondervoorzitter/Lid van het bureau
 • 27-01-2012 / 30-06-2014 : Europa van vrijheid en democratie - Ondervoorzitter/Lid van het bureau

National parties

 • 14-07-2009 / 01-06-2010 : Unione dei Democratici cristiani e dei Democratici di Centro (Italië)
 • 02-06-2010 / 30-06-2014 : "Io amo l'Italia" (Italië)

Ondervoorzitter

 • 17-09-2009 / 24-04-2012 : Delegatie voor de betrekkingen met Israël

Leden

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Commissie cultuur en onderwijs
 • 16-09-2009 / 16-09-2009 : Delegatie voor de betrekkingen met Israël
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Commissie vervoer en toerisme
 • 25-04-2012 / 30-06-2014 : Delegatie voor de betrekkingen met Israël

Plaatsvervanger

 • 16-07-2009 / 13-12-2011 : Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
 • 16-09-2009 / 13-12-2011 : Delegatie voor de betrekkingen met de Volksrepubliek China
 • 16-09-2009 / 13-12-2011 : Delegatie in de Parlementaire Vergadering van de Unie voor het Middellandse Zeegebied
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Commissie werkgelegenheid en sociale zaken
 • 31-01-2012 / 28-03-2012 : Delegatie voor de betrekkingen met de Volksrepubliek China
 • 29-03-2012 / 30-06-2014 : Delegatie voor de betrekkingen met de Masjraklanden
 • 29-03-2012 / 30-06-2014 : Delegatie in de Parlementaire Vergadering van de Unie voor het Middellandse Zeegebied

all-activities

Ontwerpresolutie(s)

Ieder lid kan een individuele ontwerpresolutie indienen over kwesties die binnen het toepassingsgebied van de EU vallen. Deze ontwerpresolutie wordt ter overweging toegezonden aan de bevoegde commissie. Artikel 143 van het Reglement

Parlementaire vraag/vragen

Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat kunnen worden ingediend door een commissie, een fractie of ten minste 5% van de leden van het Parlement. De adressaten zijn de andere EU-instellingen. De Conferentie van voorzitters beslist of, en in welke volgorde, de vragen op de definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergadering worden ingeschreven. Artikel 128

Schriftelijke verklaringen (tot en met 16 januari 2017)

**Dit instrument bestaat sinds 16 januari 2017 niet meer.** Een schriftelijke verklaring was een initiatief met betrekking tot een bepaalde EU-bevoegdheid, en kon door leden worden medeondertekend binnen een periode van drie maanden.

SCHRIFTELIJKE VERKLARING over de bescherming van het recht van minderjarige kinderen om een hechte band te onderhouden met beide ouders, ook indien deze al dan niet wettelijk gescheiden zijn

21-10-2013 P7_DCL(2013)0019 Vervallen
Matteo SALVINI Francesco Enrico SPERONI Cristiana MUSCARDINI Roberta ANGELILLI Viorica DĂNCILĂ Sergio Paolo Francesco SILVESTRIS Marco SCURRIA Magdi Cristiano ALLAM Lorenzo FONTANA Giancarlo SCOTTÀ Oreste ROSSI Mara BIZZOTTO Claudio MORGANTI Marlene MIZZI
Datum bekendmaking : 21-10-2013
Vervaldatum : 21-01-2014
Aantal ondertekenaars : 54 - 23-01-2014

SCHRIFTELIJKE VERKLARING over de bestrijding van zwangerschapsdiabetes

09-09-2013 P7_DCL(2013)0010 Vervallen
Rolandas PAKSAS Małgorzata HANDZLIK Marc TARABELLA Justina VITKAUSKAITE BERNARD Jaroslav PAŠKA Anna ROSBACH Juozas IMBRASAS Jolanta Emilia HIBNER Tadeusz CYMAŃSKI Magdi Cristiano ALLAM Claudio MORGANTI
Datum bekendmaking : 09-09-2013
Vervaldatum : 09-12-2013
Aantal ondertekenaars : 66 - 26-02-2014

SCHRIFTELIJKE VERKLARING over de noodzaak om de euro op te geven en de nationale munten opnieuw in te voeren

12-03-2012 P7_DCL(2012)0015 Vervallen
Mario BORGHEZIO Francesco Enrico SPERONI Philippe de VILLIERS Nigel FARAGE Magdi Cristiano ALLAM
Datum bekendmaking : 12-03-2012
Vervaldatum : 14-06-2012
Aantal ondertekenaars : 28 - 14-06-2012

Verklaringen

Originele, door het Europees Parlement gearchiveerde, ondertekende/gedateerde verklaring.