Pino
ARLACCHI

Opinions - as shadow rapporteur - 7de zittingsperiode Pino ARLACCHI

Iedere fractie wijst voor een advies een schaduwrapporteur aan om de voortgang van het betrokken advies te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

ADVIES inzake de begrotingscontrole op de financiële bijstand van de EU aan Afghanistan

24-10-2011 AFET_AD(2011)472239 PE472.239v03-00 AFET
Anneli JÄÄTTEENMÄKI