Pino
ARLACCHI

Advies als rapporteur - 7de zittingsperiode Pino ARLACCHI

Commissies kunnen een advies uitbrengen over een verslag van de bevoegde commissie, waarin zij de elementen behandelen die onder hun bevoegdheid vallen. De rapporteurs voor advies zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met de schaduwrapporteurs voor advies. Artikel 56, artikel 57, bijlage VI van het Reglement

ADVIES inzake het voorstel voor een besluit van de Raad tot sluiting van de handelsovereenkomst tussen de Europese Unie en Colombia en Peru

19-06-2012 DEVE_AD(2012)489441 PE489.441v02-00 DEVE
Pino ARLACCHI