Pino
ARLACCHI

Parlementaire vraag/vragen - 7de zittingsperiode Pino ARLACCHI

Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat kunnen worden ingediend door een commissie, een fractie of ten minste 5% van de leden van het Parlement. De adressaten zijn de andere EU-instellingen. De Conferentie van voorzitters beslist of, en in welke volgorde, de vragen op de definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergadering worden ingeschreven. Artikel 128

Pollution in Abruzzo EN

06-11-2013 E-012560/2013 Commissie