Please fill this field
Lena DÜPONT Lena DÜPONT
Lena DÜPONT

Fractie van de Europese Volkspartij (christendemocraten)

Lid

Duitsland - Christlich Demokratische Union Deutschlands (Duitsland)

Geboortedatum : , Dortmund

Advies als rapporteur Lena DÜPONT

Commissies kunnen een advies uitbrengen over een verslag van de bevoegde commissie, waarin zij de elementen behandelen die onder hun bevoegdheid vallen. De rapporteurs voor advies zijn ook verantwoordelijk voor het opstellen van compromisamendementen en onderhandelingen met de schaduwrapporteurs voor advies. Artikel 56, artikel 57, bijlage VI van het Reglement

ADVIES inzake de gevolgen van klimaatverandering voor de mensenrechten en de rol die milieuactivisten in dit kader spelen

02-12-2020 LIBE_AD(2020)658863 PE658.863v02-00 LIBE
Lena DÜPONT

ADVIES over de genderdimensie in het cohesiebeleid

11-11-2020 FEMM_AD(2020)655668 PE655.668v02-00 FEMM
Lena DÜPONT

Contact

Bruxelles

Strasbourg