Please fill this field
Lena DÜPONT Lena DÜPONT
Lena DÜPONT

Fractie van de Europese Volkspartij (christendemocraten)

Lid

Duitsland - Christlich Demokratische Union Deutschlands (Duitsland)

Geboortedatum : , Dortmund

Opinions - as shadow rapporteur Lena DÜPONT

Iedere fractie wijst voor een advies een schaduwrapporteur aan om de voortgang van het betrokken advies te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

ADVIES inzake de EU-biodiversiteitsstrategie voor 2030 – De natuur terug in ons leven brengen

12-03-2021 AGRI_AD(2021)662105 PE662.105v02-00 AGRI
Isabel CARVALHAIS

ADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende een tijdelijke afwijking van sommige bepalingen van Richtlijn 2002/58/EG van het Europees Parlement en de Raad ten aanzien van het gebruik van technologieën door aanbieders van nummeronafhankelijke interpersoonlijke communicatiediensten voor de verwerking van persoonsgegevens en andere gegevens ten behoeve van de bestrijding van online seksueel misbruik van kinderen

02-12-2020 FEMM_AD(2020)659041 PE659.041v03-00 FEMM
Christine ANDERSON

ADVIES inzake de gevolgen van klimaatverandering voor kwetsbare bevolkingsgroepen in ontwikkelingslanden

19-10-2020 LIBE_AD(2020)653786 PE653.786v02-00 LIBE
Saskia BRICMONT

Contact

Bruxelles

Strasbourg