Leden van het Europees Parlement

Het Europees Parlement telt 720 leden die in de 27 lidstaten van de uitgebreide Unie werden gekozen. Sinds 1979 worden de leden via rechtstreekse algemene verkiezingen voor een periode van vijf jaar gekozen.

EP-lid zoeken op land

Spanje (Canarische eilanden)
Frankrijk (Franse overzeese gebiedsdelen)
Portugal (Madeira, Azoren)
image/svg+xml Ierland Malta België Luxemburg Portugal Zweden Kroatië Bulgarije Cyprus Oostenrijk Tsjechië Denemarken Hongarije Polen Slowakije Slovenië Duitsland Estland Finland Letland Litouwen Roemenië Nederland Italië Griekenland Frankrijk Spanje

Zoek een EP-lid

719 leden

Toon de lijst

Over EP-leden

Elk land kan zelf bepalen hoe het de verkiezingen organiseert, op voorwaarde dat vrouwen en mannen gelijk worden behandeld en de stemming geheim is. Bij Europese verkiezingen geldt het stelsel van evenredige vertegenwoordiging. In Oostenrijk, België, Duitsland en Malta kunnen jongeren stemmen vanaf 16 jaar, in Griekenland vanaf 17 jaar en in de overige lidstaten vanaf 18 jaar. De zetels worden verdeeld op grond van het bevolkingscijfer van elke lidstaat. Meer dan een derde van de Europarlementariërs zijn vrouwen. De leden verenigen zich naar politieke gezindheid, niet naar nationaliteit. Europarlementariërs verdelen hun tijd tussen hun thuisdistrict, Straatsburg – waar elk jaar 12 plenaire vergaderingen worden gehouden – en Brussel, waar extra plenaire vergaderingen, commissievergaderingen en fractievergaderingen plaatsvinden. De rechten en plichten van leden zijn vastgelegd in het Statuut van 2009.