Francis WURTZ Francis WURTZ
Francis WURTZ
Francja

Data urodzenia : , Strasbourg

Szósta kadencja Parlamentu Francis WURTZ

Grupy polityczne

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Konfederacyjna Grupa Zjednoczonej Lewicy Europejskiej / Nordycka Zielona Lewica - Przewodniczący

Partie krajowe

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Parti communiste français (Francja)

Deputowani

 • 20-07-2004 / 12-12-2006 : Konferencja Przewodniczących
 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Komisja Spraw Zagranicznych
 • 15-09-2004 / 14-03-2007 : Delegacja do Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE
 • 13-12-2006 / 13-07-2009 : Konferencja Przewodniczących
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Komisja Spraw Zagranicznych
 • 31-01-2007 / 11-12-2007 : Komisja Spraw Zagranicznych
 • 23-05-2007 / 13-07-2009 : Delegacja do Europejsko-Latynoamerykańskiego Zgromadzenia Parlamentarnego

Zastępstwo

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Komisja Budżetowa
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegacja do spraw stosunków ze Stanami Zjednoczonymi
 • 15-09-2004 / 13-07-2009 : Delegacja do Eurośródziemnomorskiego Zgromadzenia Parlamentarnego
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Komisja Budżetowa
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Komisja Budżetowa
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Delegacja do spraw stosunków ze Stanami Zjednoczonymi
 • 12-12-2007 / 13-07-2009 : Komisja Spraw Zagranicznych

all-activities

Pytanie(-a) parlamentarne

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty może złożyć komisja, grupa polityczna lub grupa posłów w liczbie co najmniej 5 % całkowitej liczby posłów do Parlamentu. Adresatami są inne instytucje UE. Konferencja Przewodniczących decyduje o tym, czy i w jakiej kolejności pytania zostaną ujęte w końcowym projekcie porządku dziennego posiedzenia plenarnego. (art. 128 Regulaminu)

Oświadczenia pisemne (do dnia 16 stycznia 2017 r.)

**Od dnia 16 stycznia 2017 r. instrument ten nie istnieje.** Oświadczenie pisemne stanowiło inicjatywę w sprawie wchodzącej w zakres kompetencji UE. Inni posłowie mogli złożyć pod nim podpis w okresie trzech miesięcy.

OŚWIADCZENIE PISEMNE w sprawie zakazu produkcji, sprzedaży i rozpowszechniania przedmiotów i znaków nazistowskich w UE

02-02-2009 P6_DCL(2009)0004 Wygasła
Alain HUTCHINSON Francis WURTZ Gérard DEPREZ Pierre JONCKHEER José RIBEIRO E CASTRO
Data otwarcia : 02-02-2009
Termin : 07-05-2009
Liczba sygnatariuszy : 149 - 08-05-2009

OŚWIADCZENIE PISEMNE w sprawie wielojęzyczności - kluczowego elementu demokracji i przejrzystości w służbie obywateli państw członkowskich

19-05-2008 P6_DCL(2008)0048 Wygasła
Anna ZÁBORSKÁ Francis WURTZ Bernd POSSELT Zita GURMAI Marian HARKIN
Data otwarcia : 19-05-2008
Termin : 09-10-2008
Liczba sygnatariuszy : 281 - 09-10-2008

Lista obecności

Niniejsza lista obecności jest fragmentem protokołów posiedzeń plenarnych szóstej kadencji parlamentarnej. Znajdujące się tam informacje mają charakter wyłącznie informacyjny i obejmują okres sprawowania mandatu posła do Parlamentu Europejskiego. Są to dane surowe i nie obejmują korekt z tytułu uzasadnionej nieobecności spowodowanej chorobą, urlopem macierzyńskim/ojcowskim, autoryzowaną działalnością delegacji parlamentarnych itp.