Martina MICHELS : Strona główna 

Członkini 

Komisja Rozwoju Regionalnego 
Delegacja do spraw stosunków z Izraelem 
Delegacja do Zgromadzenia Parlamentarnego Euronest 

Zastępstwo 

Komisja Kultury i Edukacji 
Delegacja do Komisji Parlamentarnej Partnerstwa UE–Armenia, do Komisji Współpracy Parlamentarnej UE–Azerbejdżan oraz do Komisji Parlamentarnej Stowarzyszenia UE–Gruzja 

Ostatnie prace 

OPINIA w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2018, sekcja III – Komisja i agencje wykonawcze  
- REGI_AD(2020)643053 -  
-
REGI 
Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca 
Europejski Zielony Ład (RC-B9-0040/2020, B9-0040/2020, B9-0041/2020, B9-0042/2020, B9-0043/2020, B9-0044/2020, B9-0045/2020, B9-0046/2020) DE  
 
Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania 

Kontakt