Balázs HIDVÉGHI : Strona główna 

Członek 

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych 
Delegacja do wspólnej komisji parlamentarnej UE-Chile 
Delegacja do spraw stosunków ze Stanami Zjednoczonymi 
Delegacja do Europejsko-Latynoamerykańskiego Zgromadzenia Parlamentarnego 

Zastępstwo 

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Komisja Rybołówstwa 

Ostatnie prace 

Kontakt