Luděk NIEDERMAYER
Luděk NIEDERMAYER

Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci)

Członek

Czechy - TOP 09 a Starostové (Czechy)

Data urodzenia : , Brno

Strona główna Luděk NIEDERMAYER

Wiceprzewodniczący

ECON
Komisja Gospodarcza i Monetarna

Członek

FISC
Podkomisja do Spraw Podatkowych
D-US
Delegacja do spraw stosunków ze Stanami Zjednoczonymi

Zastępstwo

ITRE
Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii
TRAN
Komisja Transportu i Turystyki
D-BY
Delegacja do spraw stosunków z Białorusią
DKOR
Delegacja do spraw stosunków z Półwyspem Koreańskim

Ostatnie prace

Utworzenie trybunału do spraw zbrodni agresji przeciwko Ukrainie (RC-B9-0063/2023, B9-0063/2023, B9-0064/2023, B9-0068/2023, B9-0069/2023, B9-0072/2023) CS

19-01-2023
Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania

Podpořil jsem toto usnesení, které vyzývá EU a členské státy, aby v úzké spolupráci s Ukrajinou a mezinárodním společenstvím, nejlépe prostřednictvím OSN, usilovaly o vytvoření zvláštního mezinárodního tribunálu, který by stíhal zločin agrese vůči Ukrajině páchaný politickým a vojenským vedením Ruské federace a jejích spojenců, a aby v této záležitosti nalezly právně podložený společný postup. Domnívám se, že zřízení takového tribunálu by zaplnilo velkou mezeru ve stávajícím institucionálním uspořádání mezinárodní trestní justice a mělo by být založeno na standardech a zásadách, které se vztahují na Mezinárodní trestní soud, jak stanoví Římský statut.

Reakcja UE na protesty i egzekucje w Iranie (RC-B9-0066/2023, B9-0062/2023, B9-0066/2023, B9-0067/2023, B9-0070/2023, B9-0079/2023, B9-0080/2023) CS

19-01-2023
Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania

Podpořil jsem toto usnesení, které vyzývá mezinárodní společenství a EU a její členské státy, aby využily veškeré kontakty s orgány Islámské republiky k požadování okamžitého ukončení poprav demonstrantů a násilného potlačování protestů a bezpodmínečného propuštění všech osob zatčených za uplatňování práva na svobodu projevu, sdružování a pokojného shromažďování. Je třeba vyzývat íránský režim, aby umožnil mezinárodní nestranné a efektivní vyšetření porušování lidských práv, které by vedl nezávislý příslušný orgán ve spolupráci s mezinárodními organizacemi, např. pokud jde o zabití Žiná Mahsy Amíniové, zabití stovek demonstrantů, mučení svévolně zadržených osob a špatné zacházení s nimi.

Kontrola działalności finansowej Europejskiego Banku Inwestycyjnego – sprawozdanie roczne za 2021 r. (A9-0294/2022 - Angelika Winzig) CS

19-01-2023
Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania

Podpořil jsem tuto zprávu, která vyjadřuje znepokojení nad tím, že současné vysoké ceny energie vážně ovlivňují konkurenceschopnost evropských malých a středních podniků a vyzývá EIB, aby posoudila, zda je současná úroveň podpory malých a středních podniků dostatečná v souvislosti s vysokými cenami energie a rostoucími náklady na suroviny, a aby informovala Parlament o tom, jak hodlá přizpůsobit svá opatření k řešení těchto nových výzev. EIB by měla více přispět k zajištění spravedlivého a transparentního zeměpisného rozložení projektů a investic se zaměřením na méně rozvinuté regiony, zejména v oblasti inovací, digitalizace a infrastruktury, s cílem podpořit inkluzivní růst a hospodářskou, sociální a územní konvergenci a soudržnost.

Luděk NIEDERMAYER
Luděk NIEDERMAYER

Na stronie EP NEWSHUB

Dle nové prognózy ČNB bude postupně inflace klesat ke stále velmi vysokým 7 % koncem roku. To ale dle prognózy vyžaduje úroky nyní kolem 8 %. Bankovní rada není s to věrohodně vysvětlit, proč drží úrokovou sazbu viditelně níž, a snižuje tak kredibilitu práce odborníků v ČNB.

Víc ke střetu dvou zásadních návrhů v oblasti energetiky v blogu: https://t.co/19hudnpEqo 

Stát nejen jako regulátor a tvůrce pravidel, ale i jeden z regulovaných účastníků. Diskutované zestátnění ČEZu by posunulo energetiku úplně špatným směrem. Potřebujeme kvalitní fungování státu, které rychle nastartuje nutnou modernizaci energetiky. Ne její "postátnění".

Kontakt

Bruxelles

Parlement européen
Bât. ALTIERO SPINELLI
07F265
60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 Bruxelles/Brussel
Strasbourg

Parlement européen
Bât. LOUISE WEISS
T08058
1, avenue du Président Robert Schuman
CS 91024
F-67070 Strasbourg Cedex