Luděk NIEDERMAYER
Luděk NIEDERMAYER

Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci)

Członek

Czechy - TOP 09 a Starostové (Czechy)

Data urodzenia : , Brno

Strona główna Luděk NIEDERMAYER

Wiceprzewodniczący

ECON
Komisja Gospodarcza i Monetarna

Członek

FISC
Podkomisja do Spraw Podatkowych
D-US
Delegacja do spraw stosunków ze Stanami Zjednoczonymi

Zastępstwo

ITRE
Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii
TRAN
Komisja Transportu i Turystyki
D-BY
Delegacja do spraw stosunków z Białorusią
DKOR
Delegacja do spraw stosunków z Półwyspem Koreańskim

Ostatnie prace

Strategia UE w celu pobudzenia konkurencyjności przemysłu, handlu i wysokiej jakości miejsc pracy (B9-0085/2023, B9-0086/2023, B9-0087/2023, B9-0088/2023, B9-0089/2023, B9-0090/2023, B9-0091/2023, B9-0104/2023, B9-0105/2023, RC-B9-0107/2023, B9-0107/2023, B9-0108/2023, B9-0110/2023, B9-0111/2023, B9-0115/2023) CS

16-02-2023
Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania

Podpořil jsem toto usnesení, které vyzdvihuje význam přezkumu nařízení o Programu InvestEU s cílem rozšířit kapitálovou podporu a vytvořit další prostor pro investice do strategických odvětví na podporu nejen malých a středních podniků, ale také podniků, které byly postiženy dopady ruské invaze na Ukrajinu, energetickou krizí a inflací, a těch, které by mohly být ještě více zasaženy protiinflačním zákonem USA. Domnívám se, že nový Evropský fond suverenity by měl komplexně posílit naši otevřenou strategickou autonomii a ekologickou a digitální transformaci, měl by financovat přeshraniční energetickou infrastrukturu, zabránit efektům ustrnutí v situaci závislosti na fosilních palivech a podporovat výrobu energie z obnovitelných zdrojů a energetickou účinnost, a posílit tak směřování k cílům Zelené dohody pro Evropu, jakož i kybernetickou bezpečnost, konkurenceschopnost průmyslu, oběhové hospodářství, potravinové zabezpečení a udržitelný rozvoj.

Ustanowienie niezależnego unijnego organu ds. etyki (B9-0151/2023, RC-B9-0144/2023, B9-0144/2023, B9-0145/2023, B9-0146/2023, B9-0148/2023, B9-0149/2023) CS

16-02-2023
Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania

Podporuji myšlenku zřízení nového orgánu EU pro etiku, který by měl být pověřen poskytováním poradenství ohledně případů a navrhováním pravidel pro komisaře, poslance Evropského parlamentu a zaměstnance zúčastněných orgánů před zahájením funkčního období či služby, v jejich průběhu a v některých případech i po jejich skončení v souladu s platnými pravidly. Tento orgán by měl mít právo zahájit vyšetřování sám a provádět šetření na místě a na základě záznamů za použití informací, které shromáždil nebo obdržel od třetích stran, a měl by mít rovněž možnost kontrolovat pravdivost prohlášení o finančních zájmech a majetku.

Luděk NIEDERMAYER
Luděk NIEDERMAYER

Na stronie EP NEWSHUB

.@ecb to má "těžké": inflace postupně klesla na 8,5 %, starosti dělá jádrová inflace nad 5 %. Další "problém" je zlepšující se výhled ekonomiky. Pro porovnání, naše inflace je nad 16 %. Samostatná měnová politika nás od vysoké inflace opravdu neuchránila... @Lagarde @eurovCesku https://t.co/zbpeb4LqLn 

@martin_baroch @VW @hospodarky Nejsme ale budeme. Mj dnes mnoho tisíc lidí v ČR Elektromobily používá. Asi by s vama nesouhlasili... Ale máte pravdu, na vysoký podíl BEV připraveni nejsme, ale nestane se přes noc. A máme kde se inspirovat. Třeba Norsko? Nebo stačí, že náskok přes námi má většina EU

@zdenekholy @VW @hospodarky Zajímalo by mne, zda byste zastavil nástup digitální fotografie kvůli zaměstnancům firmy Kodak.. Pokud lze efektivněji vyrobit BEV než ICEV, tak to povede k nižší ceně aut. Což jak rozumím z postu vám vadí. Je to tak?

Kontakt

Bruxelles

Parlement européen
Bât. ALTIERO SPINELLI
07F265
60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 Bruxelles/Brussel
Strasbourg

Parlement européen
Bât. LOUISE WEISS
T08058
1, avenue du Président Robert Schuman
CS 91024
F-67070 Strasbourg Cedex