Luděk NIEDERMAYER
Luděk NIEDERMAYER

Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci)

Członek

Czechy - TOP 09 a Starostové (Czechy)

Data urodzenia : , Brno

Opinia(-e) jako sprawozdawca Luděk NIEDERMAYER

Komisje mogą sporządzać opinie w sprawie sprawozdania komisji przedmiotowo właściwej, które dotyczą elementów wchodzących w zakres odpowiedzialności danej komisji. Sprawozdawcy sporządzający takie opinie odpowiadają również za opracowanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Artykuł 56 i 57, załącznik VI

OPINIA w sprawie projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2022

08-09-2021 ECON_AD(2021)693910 PE693.910v03-00 ECON
Luděk NIEDERMAYER

Kontakt

Bruxelles

Parlement européen
Bât. ALTIERO SPINELLI
07F265
60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 Bruxelles/Brussel
Strasbourg

Parlement européen
Bât. LOUISE WEISS
T08058
1, avenue du Président Robert Schuman
CS 91024
F-67070 Strasbourg Cedex