György HÖLVÉNYI György HÖLVÉNYI
György HÖLVÉNYI

Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci)

Członek

Węgry - Kereszténydemokrata Néppárt (Węgry)

Data urodzenia : ,

Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca György HÖLVÉNYI

W przypadku opinii grupy polityczne wyznaczają kontrsprawozdawcę, który śledzi postępy prac i negocjuje ze sprawozdawcą teksty kompromisowe. Artykuł 215

Opinia dotycząca Umowy o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów między Unią Europejską a Republiką Seszeli oraz protokołu wykonawczego do tej umowy (na lata 2020–2026)

08-10-2020 DEVE_AL(2020)652292 PE652.292v02-00 DEVE
Tomas TOBÉ

OPINIA w sprawie projektu rezolucji nieustawodawczej dotyczącej projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii, Protokołu wykonawczego do Umowy o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów między Unią Europejską a Republiką Senegalu

02-06-2020 DEVE_AD(2020)647002 PE647.002v02-00 DEVE
Beata KEMPA

Opinia w sprawie umowy o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów między Unią Europejską a Republiką Seszeli oraz protokołu wykonawczego do tej umowy (na lata 2020–2026)

26-05-2020 DEVE_AL(2020)652295 PE652.295v01-00 DEVE
Tomas TOBÉ

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, protokołu wykonawczego do Umowy o partnerstwie w sprawie połowów pomiędzy Demokratyczną Republiką Wysp Świętego Tomasza i Książęcej a Wspólnotą Europejską

20-12-2019 DEVE_AD(2019)644723 PE644.723v02-00 DEVE
Bernhard ZIMNIOK

OPINIA w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia protokołu w sprawie wykonania Umowy partnerskiej w sprawie połowów między Wspólnotą Europejską a Republiką Zielonego Przylądka (lata 2019–2024)

03-12-2019 DEVE_AD(2019)641364 PE641.364v02-00 DEVE
Catherine CHABAUD

OPINIA w sprawie projektu rezolucji nieustawodawczej dotyczącej projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Protokołu w sprawie wykonania Umowy partnerskiej w sprawie połowów między Wspólnotą Europejską a Republiką Zielonego Przylądka (lata 2019–2024)

03-12-2019 DEVE_AD(2019)642934 PE642.934v03-00 DEVE
Catherine CHABAUD

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg