Iveta GRIGULE-PĒTERSE Iveta GRIGULE-PĒTERSE
Iveta GRIGULE-PĒTERSE
Łotwa

Data urodzenia : ,

Ósma kadencja Parlamentu Iveta GRIGULE-PĒTERSE

Grupy polityczne

 • 01-07-2014 / 15-10-2014 : Grupa Europa Wolności i Demokracji Bezpośredniej - Członkini prezydium
 • 16-10-2014 / 26-04-2015 : Niezrzeszeni
 • 27-04-2015 / 01-07-2019 : Grupa Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy - Członkini

Partie krajowe

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Zaļo un Zemnieku savienība (Łotwa)

Przewodnicząca

 • 16-10-2014 / 01-07-2019 : Delegacja do Komisji Współpracy Parlamentarnej UE-Kazachstan, UE-Kirgistan, UE-Uzbekistan i UE-Tadżykistan oraz do spraw Stosunków z Turkmenistanem i Mongolią

Deputowani

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Komisja Spraw Zagranicznych
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Podkomisja Bezpieczeństwa i Obrony
 • 14-07-2014 / 15-10-2014 : Delegacja do Komisji Współpracy Parlamentarnej UE-Kazachstan, UE-Kirgistan, UE-Uzbekistan i UE-Tadżykistan oraz do spraw Stosunków z Turkmenistanem i Mongolią
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegacja do spraw stosunków z Białorusią
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegacja do spraw stosunków z Izraelem
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegacja do spraw stosunków z państwami Półwyspu Arabskiego
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegacja do spraw stosunków ze Stanami Zjednoczonymi
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegacja do Zgromadzenia Parlamentarnego Euronest
 • 16-10-2014 / 01-07-2019 : Konferencja Przewodniczących Delegacji
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Komisja Spraw Zagranicznych
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Podkomisja Bezpieczeństwa i Obrony

Zastępstwo

 • 01-07-2014 / 15-10-2014 : Komisja Handlu Międzynarodowego
 • 01-07-2014 / 15-10-2014 : Komisja Rozwoju Regionalnego
 • 01-07-2014 / 15-10-2014 : Komisja Kultury i Edukacji
 • 14-07-2014 / 15-10-2014 : Delegacja do Komisji Parlamentarnej Partnerstwa UE-Armenia, do Komisji Współpracy Parlamentarnej UE-Azerbejdżan oraz do Komisji Parlamentarnej Stowarzyszenia UE-Gruzja
 • 14-07-2014 / 15-10-2014 : Delegacja do spraw stosunków z Federacyjną Republiką Brazylii
 • 14-07-2014 / 15-10-2014 : Delegacja do spraw stosunków z Chińską Republiką Ludową
 • 14-07-2014 / 15-10-2014 : Delegacja do spraw stosunków z Indiami

Główne działania parlamentarne

Wkład do debat parlamentarnych

Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 204art. 171 ust. 11 Regulaminu

Sprawozdanie(-a) jako kontrsprawozdawca

W przypadku wszystkich sprawozdań grupy polityczne wyznaczają kontrsprawozdawcę w komisji przedmiotowo właściwej, który śledzi postępy prac i negocjuje ze sprawozdawcą teksty kompromisowe. Artykuł 215

Projekt(-y) rezolucji

Projekty rezolucji poświęcone aktualnym zagadnieniom są składane na wniosek komisji, grupy politycznej lub co najmniej 5 proc. posłów i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 132, 136, 139 i 144

Pytania ustne

Pytania wymagające odpowiedzi ustnej i debaty, skierowane do Komisji Europejskiej, Rady lub wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii, mogą być składane przez komisje, grupy polityczne lub co najmniej 5% posłów do Parlamentu Europejskiego. Art. 136 Regulaminu

Inne działania parlamentarne

Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania

Posłowie mogą przedkładać pisemne wyjaśnienie na temat stanowiska zajętego w głosowaniu na posiedzeniu plenarnym. Art. 194 Regulaminu

Ustanowienie kryteriów i mechanizmów ustalania państwa członkowskiego odpowiedzialnego za rozpatrzenie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej złożonego w jednym z państw członkowskich przez obywatela państwa trzeciego lub bezpaństwowca (wersja przekształcona) (A8-0345/2017 - Cecilia Wikström) LV

16-11-2017

. – Balsoju PRET, jo ir jāstiprina ES robežas, jāsūta atpakaļ jau šobrīd nelikumīgi iebraukušie migranti, nevis jāveicina jauns migrācijas vilnis ar dalībvalstīm uzspiestām obligātajām uzņemšanas kvotām.

Sytuacja w zakresie praworządności i demokracji w Polsce (B8-0594/2017, B8-0595/2017) LV

15-11-2017

Balsoju PRET šo rezolūcijas priekšlikumu, jo Polijā šobrīd ir pietiekami korekta situācija un neuzskatu, ka būtu jāmētājas ar deklarācijām.

Zwalczanie terroryzmu (A8-0228/2016 - Monika Hohlmeier) LV

16-02-2017

Balsoju par, jo pēdējo gadu teroristiskie draudi apliecina, ka cīņai pret terorismu ir nepieciešama plašāka un stingrāka pieeja. Šis rezolūcijas priekšlikums paredz dalībvalstu ciešāku iesaisti un tiesību aktu izmaiņas, lai kriminālvajāšanu varētu sākt par plašāku darbību spektru, kas saistīts ar terorisma darbībām.

Pytania pisemne

Posłowie mają prawo przedłożyć określoną liczbę pytań wymagających odpowiedzi na piśmie, skierowanych do przewodniczącego Rady Europejskiej, Rady, Komisji i wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii. Art. 138 Regulaminu, załącznik III

Oświadczenia

Oryginał podpisanego/ datowanego oświadczenia zarchiwizowany przez Parlament Europejski.