Eleonora EVI : Strona główna 

Członkini 

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności 
Komisja Petycji 
Delegacja do spraw stosunków z Chińską Republiką Ludową 

Zastępstwo 

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii 

Ostatnie prace 

Kontakt