Siegfried MUREŞAN Siegfried MUREŞAN
Siegfried MUREŞAN

Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci)

Wiceprzewodniczący

Rumunia - Partidul Naţional Liberal (Rumunia)

Data urodzenia : , Hunedoara

Opinia(-e) jako sprawozdawca Siegfried MUREŞAN

Komisje mogą sporządzać opinie w sprawie sprawozdania komisji przedmiotowo właściwej, które dotyczą elementów wchodzących w zakres odpowiedzialności danej komisji. Sprawozdawcy sporządzający takie opinie odpowiadają również za opracowanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Artykuł 56 i 57, załącznik VI

OPINIA w sprawie projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2020

06-09-2019 ECON_AD(2019)638801 PE638.801v02-00 ECON
Siegfried MUREŞAN

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg

Adres pocztowy

  • European Parliament
    Rue Wiertz
    Altiero Spinelli 08E257
    1047 Bruxelles