Siegfried MUREŞAN Siegfried MUREŞAN
Siegfried MUREŞAN

Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci)

Wiceprzewodniczący

Rumunia - Partidul Naţional Liberal (Rumunia)

Data urodzenia : , Hunedoara

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca Siegfried MUREŞAN

Sprawozdawcę wyznacza właściwa komisja parlamentarna. Opracowuje on sprawozdanie na temat wniosków o charakterze ustawodawczym lub budżetowym bądź na inne tematy. Podczas prac nad sprawozdaniem sprawozdawca może zasięgać opinii ekspertów i zainteresowanych stron. Sprawozdawcy odpowiadają również za opracowywanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Sprawozdania przyjęte na szczeblu komisji są rozpatrywane i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 55

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg

Adres pocztowy

  • European Parliament
    Rue Wiertz
    Altiero Spinelli 08E257
    1047 Bruxelles