Norbert LINS Norbert LINS
Norbert LINS

Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci)

Członek

Niemcy - Christlich Demokratische Union Deutschlands (Niemcy)

Data urodzenia : , Ravensburg

Strona główna Norbert LINS

Przewodniczący

AGRI
Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Członek

CPCO
Konferencja Przewodniczących Komisji
DEEA
Delegacja do spraw Współpracy w ramach Wymiaru Północnego i do spraw Stosunków ze Szwajcarią i Norwegią, do Wspólnej Komisji Parlamentarnej UE–Islandia oraz do Wspólnej Komisji Parlamentarnej Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG)

Zastępstwo

ENVI
Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
D-MX
Delegacja do wspólnej komisji parlamentarnej UE-Meksyk
DLAT
Delegacja do Europejsko-Latynoamerykańskiego Zgromadzenia Parlamentarnego

Ostatnie prace

Pierwsza część głosowania DE

22-10-2020 P9_CRE-PROV(2020)10-22(4-013-0000)
Wkład do debat parlamentarnych

Plague of desert locusts in East Africa EN

13-07-2020 E-004162/2020 Komisja
Pytania pisemne

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg