Dario
TAMBURRANO

Oświadczenia pisemne (do dnia 16 stycznia 2017 r.) - Ósma kadencja Parlamentu Dario TAMBURRANO

**Od dnia 16 stycznia 2017 r. instrument ten nie istnieje.** Oświadczenie pisemne stanowiło inicjatywę w sprawie wchodzącej w zakres kompetencji UE. Inni posłowie mogli złożyć pod nim podpis w okresie trzech miesięcy.

Oświadczenie pisemne w sprawie ponownego rozważenia zasadności budowy kolei dużej prędkości na trasie Lyon-Turyn

24-10-2016 P8_DCL(2016)0111 Wygasła
Marco VALLI Daniela AIUTO Tiziana BEGHIN Eleonora EVI Curzio MALTESE Eleonora FORENZA Barbara SPINELLI Karima DELLI Michèle RIVASI Isabella ADINOLFI Marco AFFRONTE Laura AGEA David BORRELLI Fabio Massimo CASTALDO Ignazio CORRAO Rosa D'AMATO Laura FERRARA Giulia MOI Piernicola PEDICINI Dario TAMBURRANO Marco ZANNI Marco ZULLO
Data otwarcia : 24-10-2016
Termin : 24-01-2017
Liczba sygnatariuszy : 43 - 25-01-2017

Oświadczenie pisemne w sprawie utrzymania Rosji jako strategicznego partnera UE

12-09-2016 P8_DCL(2016)0064 Wygasła
Mario BORGHEZIO Mara BIZZOTTO Matteo SALVINI Lorenzo FONTANA Dario TAMBURRANO Stefano MAULLU Dominique BILDE Alessandra MUSSOLINI Marie-Christine ARNAUTU Aldo PATRICIELLO Mireille D'ORNANO
Data otwarcia : 12-09-2016
Termin : 12-12-2016
Liczba sygnatariuszy : 29 - 13-12-2016

Oświadczenie pisemne w sprawie naturopatii

11-04-2016 P8_DCL(2016)0036 Wygasła
Piernicola PEDICINI Fabio Massimo CASTALDO Rosa D'AMATO Eleonora EVI Dario TAMBURRANO Rolandas PAKSAS Nedzhmi ALI Zigmantas BALČYTIS Hugues BAYET Mara BIZZOTTO Nicola CAPUTO Laurenţiu REBEGA Tibor SZANYI Ivan JAKOVČIĆ Doru-Claudian FRUNZULICĂ Patricija ŠULIN Eleftherios SYNADINOS Takis HADJIGEORGIOU
Data otwarcia : 11-04-2016
Termin : 11-07-2016
Liczba sygnatariuszy : 52 - 12-07-2016

Oświadczenie pisemne w sprawie reprezentowania praw przyszłych pokoleń i międzypokoleniowej sprawiedliwości w unijnym procesie decyzyjnym i kształtowaniu polityki

07-03-2016 P8_DCL(2016)0020 Wygasła
Benedek JÁVOR Margrete AUKEN Miriam DALLI José Inácio FARIA Enrico GASBARRA Eva KAILI Jean LAMBERT Giovanni LA VIA Jo LEINEN Victor NEGRESCU Sirpa PIETIKÄINEN Pavel POC Dario TAMBURRANO
Data otwarcia : 07-03-2016
Termin : 07-06-2016
Liczba sygnatariuszy : 51 - 08-06-2016

Oświadczenie pisemne w sprawie raka i profilaktyki pierwotnej

05-10-2015 P8_DCL(2015)0054 Wygasła
Piernicola PEDICINI Marco AFFRONTE Laura AGEA Daniela AIUTO Tiziana BEGHIN David BORRELLI Fabio Massimo CASTALDO Ignazio CORRAO Rosa D'AMATO Eleonora EVI Laura FERRARA Dario TAMBURRANO Marco VALLI Marco ZULLO Rolandas PAKSAS Nedzhmi ALI Zigmantas BALČYTIS Hugues BAYET Brando BENIFEI Mara BIZZOTTO José BLANCO LÓPEZ Biljana BORZAN Lynn BOYLAN Nicola CAPUTO Nessa CHILDERS Alberto CIRIO Therese COMODINI CACHIA Ian DUNCAN Ismail ERTUG Lampros FOUNTOULIS Enrico GASBARRA Juan Carlos GIRAUTA VIDAL Antanas GUOGA Hans-Olaf HENKEL Stelios KOULOGLOU Valentinas MAZURONIS Victor NEGRESCU Momchil NEKOV Demetris PAPADAKIS Pavel POC Laurenţiu REBEGA Matteo SALVINI Christel SCHALDEMOSE Ivan ŠTEFANEC Tibor SZANYI Ivo VAJGL Tomáš ZDECHOVSKÝ
Data otwarcia : 05-10-2015
Termin : 05-01-2016
Liczba sygnatariuszy : 146 - 06-01-2016

Oświadczenie pisemne w sprawie ochrony europejskich mórz przed bronią chemiczną i konwencjonalną

05-10-2015 P8_DCL(2015)0053 Wygasła
Ivan JAKOVČIĆ Jozo RADOŠ Ruža TOMAŠIĆ Antanas GUOGA Dario TAMBURRANO Rosa D'AMATO Fredrick FEDERLEY Isabella ADINOLFI Enrico GASBARRA Igor ŠOLTES Davor ŠKRLEC Kaja KALLAS Reinhard BÜTIKOFER Franc BOGOVIČ
Data otwarcia : 05-10-2015
Termin : 05-01-2016
Liczba sygnatariuszy : 89 - 06-01-2016

Oświadczenie pisemne w sprawie ubóstwa energetycznego

24-06-2015 P8_DCL(2015)0025 Wygasła
Nicola CAPUTO Renata BRIANO Tibor SZANYI Dubravka ŠUICA Doru-Claudian FRUNZULICĂ Renato SORU Momchil NEKOV Enrico GASBARRA Dario TAMBURRANO Ivan JAKOVČIĆ Fabio DE MASI Tomáš ZDECHOVSKÝ Damiano ZOFFOLI
Data otwarcia : 24-06-2015
Termin : 24-09-2015
Liczba sygnatariuszy : 42 - 25-09-2015

Oświadczenie pisemne w sprawie zależności między wydobyciem ropy naftowej a jakością wody pitnej przeznaczonej dla ludzi

18-05-2015 P8_DCL(2015)0021 Wygasła
Piernicola PEDICINI Giovanni LA VIA Pavel POC Kateřina KONEČNÁ Bas EICKHOUT Michèle RIVASI David BORRELLI Marco AFFRONTE Marco ZULLO Dario TAMBURRANO Marco ZANNI Daniela AIUTO
Data otwarcia : 18-05-2015
Termin : 18-08-2015
Liczba sygnatariuszy : 68 - 24-08-2015

Oświadczenie pisemne w sprawie etycznych dylematów w odniesieniu do innowacji technologicznych

25-03-2015 P8_DCL(2015)0013 Wygasła
Nicola CAPUTO Renato SORU Pina PICIERNO Andrea COZZOLINO Laurenţiu REBEGA Daciana Octavia SÂRBU Momchil NEKOV Lara COMI Tibor SZANYI Fabio DE MASI Dario TAMBURRANO
Data otwarcia : 25-03-2015
Termin : 25-06-2015
Liczba sygnatariuszy : 34 - 26-06-2015

Oświadczenie pisemne w sprawie uzależnienia od gier hazardowych

15-12-2014 P8_DCL(2014)0013 Wygasła
Nicola CAPUTO Patrizia TOIA Flavio ZANONATO Fulvio MARTUSCIELLO Alessandra MORETTI Luigi MORGANO Silvia COSTA Renata BRIANO Dario TAMBURRANO Marco AFFRONTE Pier Antonio PANZERI Alessia Maria MOSCA Isabella DE MONTE Christel SCHALDEMOSE
Data otwarcia : 15-12-2014
Termin : 15-03-2015
Liczba sygnatariuszy : 105 - 11-03-2015