Joachim SCHUSTER : Strona główna 

Wiceprzewodniczący 

Delegacja do spraw stosunków z Republiką Południowej Afryki 

Członek 

Komisja Gospodarcza i Monetarna 

Zastępstwo 

Komisja Handlu Międzynarodowego 
Podkomisja Bezpieczeństwa i Obrony 
Delegacja do komisji współpracy parlamentarnej UE-Rosja 

Ostatnie prace 

OPINIA w sprawie sprawozdania rocznego z działalności finansowej Europejskiego Banku Inwestycyjnego za rok 2019  
- ECON_AD(2020)643215 -  
-
ECON 
Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca 

Kontakt