Pina PICIERNO : Strona główna 

Członkini 

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia 
Delegacja do spraw stosunków z Izraelem 

Zastępstwo 

Komisja Kultury i Edukacji 
Komisja Petycji 
Delegacja do Wspólnej Komisji Parlamentarnej UE-Macedonia Północna 

Ostatnie prace 

Zawarcie Umowy o wolnym handlu między UE a Wietnamem (A9-0003/2020 - Geert Bourgeois) IT  
 
Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania 
Sprzeciw na podstawie art. 112 Regulaminu: ołów i jego związki (B9-0089/2020) IT  
 
Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania 

Kontakt