Jadwiga
WIŚNIEWSKA

Pytania ustne - Ósma kadencja Parlamentu Jadwiga WIŚNIEWSKA

Pytania wymagające odpowiedzi ustnej i debaty, skierowane do Komisji Europejskiej, Rady lub wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii, mogą być składane przez komisje, grupy polityczne lub co najmniej 5% posłów do Parlamentu Europejskiego. Art. 136 Regulaminu

Choroby rzadkie

15-10-2018 O-000118/2018 Komisja