Jadwiga
WIŚNIEWSKA

Wkład do debat parlamentarnych - Ósma kadencja Parlamentu Jadwiga WIŚNIEWSKA

Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 204art. 171 ust. 11 Regulaminu

Wspólne zasady rynku wewnętrznego gazu ziemnego (debata)

03-04-2019 P8_CRE-REV(2019)04-03(1-134-0000)

Zmiana klimatu (debata)

13-03-2019 P8_CRE-REV(2019)03-13(3-020-0000)

Ustanowienie Programu InvestEU (debata)

15-01-2019 P8_CRE-REV(2019)01-15(2-484-0000)

Oświadczenia Przewodniczącego

14-01-2019 P8_CRE-REV(2019)01-14(1-016-0000)

Uwzględnianie aspektu płci w Parlamencie Europejskim (debata)

14-01-2019 P8_CRE-REV(2019)01-14(1-140-0000)

Uwzględnianie aspektu płci w Parlamencie Europejskim (debata)

14-01-2019 P8_CRE-REV(2019)01-14(1-142-0000)

Uwzględnianie aspektu płci w Parlamencie Europejskim (debata)

14-01-2019 P8_CRE-REV(2019)01-14(1-146-0000)

Sytuacja kobiet niepełnosprawnych (debata)

29-11-2018 P8_CRE-REV(2018)11-29(2-066-0000)

Neuroborelioza z Lyme (borelioza) (debata)

15-11-2018 P8_CRE-PROV(2018)11-15(4-046-0000)

Efektywność energetyczna (A8-0391/2017 - Miroslav Poche)

13-11-2018 P8_CRE-REV(2018)11-13(2-152-0000)