Jadwiga
WIŚNIEWSKA

Oświadczenia pisemne (do dnia 16 stycznia 2017 r.) - Ósma kadencja Parlamentu Jadwiga WIŚNIEWSKA

**Od dnia 16 stycznia 2017 r. instrument ten nie istnieje.** Oświadczenie pisemne stanowiło inicjatywę w sprawie wchodzącej w zakres kompetencji UE. Inni posłowie mogli złożyć pod nim podpis w okresie trzech miesięcy.

OŚWIADCZENIE PISEMNE w sprawie propagowania i korzyści zdrowotnych karmienia piersią w Europie

01-02-2016 P8_DCL(2016)0009 Wygasła
Arne GERICKE Alojz PETERLE Anna ZÁBORSKÁ Marian HARKIN Peter van DALEN Ildikó GÁLL-PELCZ Marijana PETIR Fabio Massimo CASTALDO Jadwiga WIŚNIEWSKA Zdzisław KRASNODĘBSKI Jana ŽITŇANSKÁ
Data otwarcia : 01-02-2016
Termin : 01-05-2016
Liczba sygnatariuszy : 116 - 02-05-2016