Jadwiga
WIŚNIEWSKA

Pytania pisemne - Ósma kadencja Parlamentu Jadwiga WIŚNIEWSKA

Posłowie mają prawo przedłożyć określoną liczbę pytań wymagających odpowiedzi na piśmie, skierowanych do przewodniczącego Rady Europejskiej, Rady, Komisji i wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii. Art. 138 Regulaminu, załącznik III