Andrzej DUDA Andrzej DUDA
Andrzej DUDA
Polska

Data urodzenia : , Kraków

Ósma kadencja Parlamentu Andrzej DUDA

Grupy polityczne

  • 01-07-2014 / 25-05-2015 : Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy - Członek

Partie krajowe

  • 01-07-2014 / 25-05-2015 : Prawo i Sprawiedliwość (Polska)

Wiceprzewodniczący

  • 04-09-2014 / 25-05-2015 : Delegacja do Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE

Deputowani

  • 01-07-2014 / 25-05-2015 : Komisja Prawna
  • 14-07-2014 / 03-09-2014 : Delegacja do Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE

Zastępstwo

  • 01-07-2014 / 25-05-2015 : Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów
  • 14-07-2014 / 25-05-2015 : Delegacja do spraw stosunków ze Stanami Zjednoczonymi

Główne działania parlamentarne

Wkład do debat parlamentarnych

Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 204art. 171 ust. 11 Regulaminu

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca

Sprawozdawcę wyznacza właściwa komisja parlamentarna. Opracowuje on sprawozdanie na temat wniosków o charakterze ustawodawczym lub budżetowym bądź na inne tematy. Podczas prac nad sprawozdaniem sprawozdawca może zasięgać opinii ekspertów i zainteresowanych stron. Sprawozdawcy odpowiadają również za opracowywanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Sprawozdania przyjęte na szczeblu komisji są rozpatrywane i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 55

Projekt(-y) rezolucji

Projekty rezolucji poświęcone aktualnym zagadnieniom są składane na wniosek komisji, grupy politycznej lub co najmniej 5 proc. posłów i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 132, 136, 139 i 144

Pytania ustne

Pytania wymagające odpowiedzi ustnej i debaty, skierowane do Komisji Europejskiej, Rady lub wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii, mogą być składane przez komisje, grupy polityczne lub co najmniej 5% posłów do Parlamentu Europejskiego. Art. 136 Regulaminu

Inne działania parlamentarne

Pytania pisemne

Posłowie mają prawo przedłożyć określoną liczbę pytań wymagających odpowiedzi na piśmie, skierowanych do przewodniczącego Rady Europejskiej, Rady, Komisji i wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii. Art. 138 Regulaminu, załącznik III

Oświadczenia

Oryginał podpisanego/ datowanego oświadczenia zarchiwizowany przez Parlament Europejski.