Luke Ming FLANAGAN : Strona główna 

Członek 

Komisja Kontroli Budżetowej 
Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

Zastępstwo 

Komisja Handlu Międzynarodowego 
Podkomisja Bezpieczeństwa i Obrony 

Ostatnie prace 

System FADO (fałszywe i autentyczne dokumenty on-line) (A9-0022/2019 - Roberta Metsola) EN  
 
Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania 
Priorytety UE na 64. sesję Komisji ONZ ds. Statusu Kobiet (B9-0093/2020, B9-0095/2020) EN  
 
Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania 

Kontakt