Matt CARTHY : Strona główna 

Członek 

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Delegacja do spraw stosunków z Republiką Południowej Afryki 

Zastępstwo 

Komisja Gospodarcza i Monetarna 
Delegacja do spraw stosunków ze Stanami Zjednoczonymi 

Ostatnie prace 

OPINIA w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego za rok budżetowy 2018  
- ECON_AD(2020)643104 -  
-
ECON 
Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca 
OPINIA w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych za rok budżetowy 2018  
- ECON_AD(2020)643134 -  
-
ECON 
Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca 

Kontakt