Fredrick
FEDERLEY

Pytania ustne - Ósma kadencja Parlamentu Fredrick FEDERLEY

Pytania wymagające odpowiedzi ustnej i debaty, skierowane do Komisji Europejskiej, Rady lub wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii, mogą być składane przez komisje, grupy polityczne lub co najmniej 5% posłów do Parlamentu Europejskiego. Art. 136 Regulaminu

Systemy innowacji w rolnictwie UE

30-04-2015 O-000045/2015 Komisja