Fredrick FEDERLEY Fredrick FEDERLEY
Fredrick FEDERLEY
Szwecja

Data urodzenia : , Köping

Oświadczenia Fredrick FEDERLEY

Oryginał podpisanego/ datowanego oświadczenia zarchiwizowany przez Parlament Europejski.