Fredrick FEDERLEY Fredrick FEDERLEY
Fredrick FEDERLEY

Grupa Renew Europe

Wiceprzewodniczący

Szwecja - Centerpartiet (Szwecja)

Data urodzenia : , Köping

Dziewiąta kadencja parlamentarna Fredrick FEDERLEY

Grupy polityczne

  • 02-07-2019 ... : Grupa Renew Europe - Wiceprzewodniczący

Partie krajowe

  • 02-07-2019 ... : Centerpartiet (Szwecja)

Deputowani

  • 02-07-2019 ... : Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
  • 02-07-2019 ... : Delegacja do spraw Współpracy w ramach Wymiaru Północnego i do spraw Stosunków ze Szwajcarią i Norwegią, do Wspólnej Komisji Parlamentarnej UE–Islandia oraz do Wspólnej Komisji Parlamentarnej Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG)
  • 10-03-2020 ... : Komisja Rybołówstwa
  • 19-06-2020 ... : Komisja śledcza ds. ochrony zwierząt podczas transportu

Zastępstwo

  • 02-07-2019 ... : Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi
  • 02-07-2019 ... : Delegacja do spraw stosunków z Chińską Republiką Ludową
  • 10-03-2020 ... : Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg